Jag letar alltid efter inspiration för att bryta tankemönster som kan hindra mig att gå framåt i livet. En av de personer jag gillar att inspireras av är Marie Forleo. Hon lyfter de små och vanliga problem och tankevurpor vi kan göra ibland och ger tips på hur vi kan komma förbi dem.