Idag har jag varit på Chefsdagen i Norr. Jag kommer här att redogöra helt kort för alla föreläsningar under dagen.

Hållbarhet genom mänsklig tillväxt

Dagen började med Tina Hollstedt från Kompetenslaget som föreläste om hur vi kan få hållbarhet i företag med mänsklig tillväxt. Hon gav 4 viktiga verktyg till det dagliga arbetet. Det var feedback, aktivt lyssnande, se det positiva och tillit.

Ledarskap – från organisation till region

Därefter redogjorde Anna Pettersson för Region i Västerbottens olika projekt. Bland annat nämnde hon projekt för mångfald och idéverkstäder.

Kultur som framgångsrecept

Sist ut före lunch var det Karin Wahlén från Östersunds fotbollsklubb som berättade hur de arbetat med att införa kultur i Östersunds fotbollslag. De påbörjade arbetet 2011. Sedan dess har de satt upp en teaterföreställning, givit ut en antologi och nu planerar de att sätta upp en dansföreställning. Det har stärkt spelarna och de vinner fler matcher.

ÖFK teater 600

Teaterföreställningen som Östersunds fotbollslag hade

Mod att förändra 

Lisa Ekström från Kamoja AB och Unionen redogjorde för hur det gick till när hon tog sig an en riktigt utmaning. Hon slutade som försäljningschef på SAS och sökte jobbet som chef för kundserviceavdelningen på SAS. Kundservice var detsamma som avdelningen som fick ta mot klagomål. Personalen som fanns där var omplacerade från andra delar av verksamheten och alla såg ner på enheten, även de som arbetade där. Hon fick svarstiden minskade från 24 dagar till svar samma dag. Kundnöjdheten gick från 30% till 91%. Hon lyckades stärka personalen och fick dem att växa. De fick självförtroende att de kunde sitt jobb och självkänsla i att vara sig själv.

Att skapa vinnarkulturer genom högpresterande team

Lars från Ottosjöakademin berättar om team och om de olika gruppstadierna. Det går snabbt att skapa högpresterande team som ger högre effektivitet och mer nöjda anställda. Möteseffektiviteten för högpresterande team är avsevärt bättre än hos vanliga arbetsgrupper.

Från grupp till team

Ledarskap i mångfald

Pär Larshans från Max redogjorde för deras vinstformel. Förenklat kan man säga att det handlar om värderingsstyrt ledarskap, klimatkompensation, hållbarhet och personer med särkompetens.

Mentorskap stärker individ och verksamhet

Caroline Nyström från New True Leaders talade om unga mentorer. Hon ville visa på att vi präglas av det årtionde vi är födda under.

Summering

Jag tyckte inte att alla föreläsningar var bra. Det var två som jag kunde ha varit utan, men fem som var riktigt bra. Med andra ord så var det mycket matnyttigt för pengarna.