Sociala medier

Var ska du fokusera din närvaro? Ska du vara på Facebook, LinkedIn, Twitter eller kanske Google+? Jag hjälper dig hitta din strategi.

Läs mer

Webbplats på en dag

Tillsammans bygger vi din nya webbplats under en intensiv arbetsdag. När dagen är slut är hemsidan klar att publiceras.

Läs mer

Frilansande webbredaktör

Saknar du tiden att uppdatera din webbplats? Jag hjälper till att skapa det innehåll som dina kunder vill ta del av.

Läs mer

Informationsflödet är idag stort och det ökar. Det innebär att för att synas och nå fram med informationen måste den vara utformad så att mottagaren förstår den, informationen måste vara estetiskt tilltalande och den måste väcka intresse.

Information kan vara väldigt många olika saker. Det gemensamma med all information är att den har ett budskap som ska nå fram. För att förstärka budskapet kan olika medel användas, men det tar mycket tid i anspråk att skapa information som är riktigt bra. Den tiden behöver företaget till sin egen verksamhet.

Artch jobbar både med befintlig information och skapar ny. Det vi fokuserar på är att skapa information som gör att kommunikationen fungerar. Det kan handla om information inåt i företaget och utåt från företaget. Båda måste fungera för att företagets kunder ska få en positiv bild av företaget och bli trogna kunder.

Hemsidor

Hemsidor är en viktig del av ett företags information utåt. Jag bygger din hemsida i WordPress. För mig är det viktigt att du själv kan uppdatera och ändra i den information som finns på sidan. På det sättet får din hemsida liv och rörelse.

w

Sociala medier

Att försöka få sitt budskap att nå fram via de sociala medierna kan verka enkelt, men det är tidskrävande. Tillsammans gör vi en plan över vad som ska publiceras var och när det ska göras. På det sättet kan du förbereda och göra flera månaders publiceringar i förväg. Då hjälper jag dig att sätta dig in i de olika medier vi valt.

l

Skrivuppdrag

Jag skriver texter av olika slag. Gemensamt för de texter jag skriver är att jag försöker rensa bort facktermer så långt det går. När det inte går väljer jag att lyfta de krångliga orden och förklara dem.

Låt Artch ge dig tiden tillbaka!

Du få ta del av stor kompetens, trevligt bemötande och nya idéer.

Mejla mig!
%d bloggare gillar detta: