Sociala medier

Var ska du fokusera din närvaro? Ska du vara på Facebook, LinkedIn, Twitter eller kanske Google+? Jag hjälper dig hitta din strategi.

Frilansande webbredaktör

Saknar du tiden att uppdatera din webbplats? Jag hjälper till att skapa det innehåll som dina kunder vill ta del av.

Nyhetsbrev

E-postmarknadsföring är det mest kostnadseffektiva sättet att marknadsföra sig på Internet. Vi hjälper dig med att hitta rätt i djungeln av verktyg för att samla in e-postadresser. Vi hjälper dig även skapa en plan för vad du ska skriva i dina nyhetsbrev och hur ofta du ska skriva. Givetvis kollar vi även på din statistik för att se vad som kan bli bättre.

w

Sociala medier

Att försöka få sitt budskap att nå fram via de sociala medierna kan verka enkelt, men det är tidskrävande. Beroende på din målgrupp ska du fokusera din närvaro på olika sätt. Tillsammans gör vi en plan över vad som ska publiceras var och när det ska göras. Vi använder verktyg för att förbereda och göra flera månaders publiceringar i förväg.

Informationsflödet är idag stort och det ökar. Det innebär att för att synas och nå fram med informationen måste den vara utformad så att mottagaren förstår den, informationen måste vara estetiskt tilltalande och den måste väcka intresse.

Information kan vara väldigt många olika saker. Det gemensamma med all information är att den har ett budskap som ska nå fram. För att förstärka budskapet kan olika medel användas, men det tar mycket tid i anspråk att skapa information som är riktigt bra. Den tiden behöver företaget till sin egen verksamhet.

Artch jobbar både med befintlig information och skapar ny. Det vi fokuserar på är att skapa information som gör att kommunikationen fungerar. Det kan handla om information inåt i företaget och utåt från företaget. Båda måste fungera för att företagets kunder ska få en positiv bild av företaget och bli trogna kunder.

Låt Artch ge dig tiden tillbaka!

Du få ta del av stor kompetens, trevligt bemötande och nya idéer.